Medezeggenschapsraad (MR)

Aan onze school is een medezeggenschapsraad (MR) verbonden, vergelijkbaar met een ondernemingsraad in het bedrijfsleven. Ouders en leerkrachten vormen samen de MR. De raad bespreekt de belangen van zowel ouders, personeel als leerlingen. De raad heeft als taak om een klimaat van openheid en onderling overleg te scheppen en in stand te houden. Voor zeer verschillende besluiten heeft het schoolbestuur advies of instemming van de medezeggenschapsraad nodig. Denk hier bijvoorbeeld aan het vaststellen van het schoolplan, de schoolgids, de ouderbijdrage, wijziging van schooltijden enz.

De ouders worden vertegenwoordigd door: Dirfien Leggedoor en Heerko Kloosterhuis; de leerkrachten door Gea Lubbers en Margriet Fennema.

Notulen_MR-vergadering_01-02-2018.pdf

Activiteitencommissie (AC)

De  activiteitencommissie assisteert het team bij het organiseren en uitvoeren van bijzondere activiteiten zoals:

  • het Sinterklaasfeest

  • de Kerstviering

  • het Paasfeest

  • het nationaal schoolontbijt

  • sport- en speldagen

  • projecten

Namens het team zitten Wietske Klok en Henny Anholts in de AC.

 

Schoolcommissie (SC)

Aan elke school van Scholengroep Perspectief is een schoolcommissie verbonden. De schoolcommissie bestaat uit leden van de   schoolkring. Nieuwe leden worden uit leden van de schoolkring gekozen. De schoolcommissie vormt het klankbord van de school. De commissie denkt mee over schoolse zaken.

De schoolcommissie  legt verantwoording af aan het College van Bestuur en aan de leden van de schoolkring.

 

Tussenschoolse opvang (TSO)

Wanneer beide ouders werken, kunnen de kinderen tussen de middag gebruik maken van de tussenschoolse opvang. Op ‘De Lindenborgh’ wordt het overblijven georganiseerd door een aantal ouders. Zij dragen er zorg voor dat de kinderen tussen de middag gezellig met elkaar aan tafel eten en drinken. Daarna kunnen de kinderen ontspannen op het schoolplein of bij slecht weer in het overblijflokaal. Ouders betalen een bijdrage voor de kosten van  het overblijven.  Informatie hierover kunt u vinden in de schoolgids. Aanspreekpunt vanuit de ouders is Marissa Sweers en vanuit het team juf Gea Jansen. 

 

Verkeersbrigadiers

Verkeersbrigadiers zorgen direct voor veiligheid op straat!

  • Zij helpen iedere dag kinderen veilig over te steken als zij van of naar school gaan.
  • Zij hebben een belangrijke functie in het verkeer.
  • Bestuurders dienen de aanwijzingen van verkeersbrigadiers op te volgen.
  • Verkeersbrigadiers doen hun werk vrijwillig. Ze zijn opgeleid door de politie en wettelijk bevoegd om een stopteken te geven.

Op onze school wordt er gebrigadierd door ouders, leerkrachten en leerlingen van groep 8.Elk jaar hebben we nieuwe brigadiers nodig. Voor informatie en aanmelding kunt u terecht bij Monica Veldman, contactpersoon van de brigadiers.

 

Oud papier actie (OPA)

CBS De Lindenborgh heeft een lange traditie als het gaat om het ophalen van oud papier. Sinds jaar en dag wordt dat georganiseerd door een groep enthousiaste vrijwilligers. Het streven is dat zoveel mogelijk ouders betrokken worden bij deze actie. Het oud papier wordt iedere eerste vrijdag  van de maand op gehaald tussen 18.00 en 21.00 uur. De gelden zijn bestemd voor de school en komen ten goede aan de leerlingen. 

Jan Boels heeft namens het team zitting in de OPA commissie.

 

Verder informatie over de commissies vindt u in de schoolgids.

Bijlagen

Recent nieuws

Groep 8 op kamp in Appelscha

Groep 8 is op kamp geweest in Appelscha. Het is mede mogelijk gemaakt door Altaflex… Lees verder


Pleinfeest met circus Tadaa

Lees verder


Agenda

23
jul

Schoolvakantie

De zomervakantie duurt van 23-07 tot en met 02-09.

Het nieuwe schooljaar start op maandag… Lees verder


» Meer agenda items

’n goede school maak je met elkaar