Medezeggenschapsraad (MR)

Aan onze school is een medezeggenschapsraad (MR) verbonden, vergelijkbaar met een ondernemingsraad in het bedrijfsleven. Ouders en leerkrachten vormen samen de MR. De raad bespreekt de belangen van zowel ouders, personeel als leerlingen. De raad heeft als taak om een klimaat van openheid en onderling overleg te scheppen en in stand te houden. Voor zeer verschillende besluiten heeft het schoolbestuur advies of instemming van de medezeggenschapsraad nodig. Denk hier bijvoorbeeld aan het vaststellen van het schoolplan, de schoolgids, de ouderbijdrage, wijziging van schooltijden enz.

De ouders worden vertegenwoordigd door: Dirfien Leggedoor en Heerko Kloosterhuis; de leerkrachten door Gea Lubbers en Margriet Fennema.

Activiteitencommissie (AC)

De  activiteitencommissie assisteert het team bij het organiseren en uitvoeren van bijzondere activiteiten zoals:

  • het Sinterklaasfeest

  • de Kerstviering

  • het Paasfeest

  • het nationaal schoolontbijt

  • sport- en speldagen

  • projecten

Namens het team zitten Wietske Klok en Henny Anholts in de AC.

Schoolcommissie (SC)

Aan elke school van Scholengroep Perspectief is een schoolcommissie verbonden. De schoolcommissie bestaat uit leden van de   schoolkring. Nieuwe leden worden uit leden van de schoolkring gekozen. De schoolcommissie vormt het klankbord van de school. De commissie denkt mee over schoolse zaken.

De schoolcommissie  legt verantwoording af aan het College van Bestuur en aan de leden van de schoolkring.

Tussenschoolse opvang (TSO)

Wanneer beide ouders werken, kunnen de kinderen tussen de middag gebruik maken van de tussenschoolse opvang. Op ‘De Lindenborgh’ wordt het overblijven georganiseerd door een aantal ouders. Zij dragen er zorg voor dat de kinderen tussen de middag gezellig met elkaar aan tafel eten en drinken. Daarna kunnen de kinderen ontspannen op het schoolplein of bij slecht weer in het overblijflokaal. Ouders betalen een bijdrage voor de kosten van  het overblijven.  Informatie hierover kunt u vinden in de schoolgids. Aanspreekpunt vanuit de ouders is Alie Tieks en vanuit het team Gea Jansen.

Verkeersbrigadiers

Verkeersbrigadiers zorgen direct voor veiligheid op straat!

  • Zij helpen iedere dag kinderen veilig over te steken als zij van of naar school gaan.
  • Zij hebben een belangrijke functie in het verkeer.
  • Bestuurders dienen de aanwijzingen van verkeersbrigadiers op te volgen.
  • Verkeersbrigadiers doen hun werk vrijwillig. Ze zijn opgeleid door de politie en wettelijk bevoegd om een stopteken te geven.

Op onze school wordt er gebrigadierd door ouders, leerkrachten en leerlingen van groep 8.Elk jaar hebben we nieuwe brigadiers nodig. Voor informatie en aanmelding kunt u terecht bij Jolanda de Jonge, contactpersoon van de brigadiers.

 

Oud papier actie (OPA)

CBS De Lindenborgh heeft een lange traditie als het gaat om het ophalen van oud papier. Sinds jaar en dag wordt dat georganiseerd door een groep enthousiaste vrijwilligers. Het streven is dat zoveel mogelijk ouders betrokken worden bij deze actie. Het oud papier wordt iedere eerste vrijdag  van de maand op gehaald tussen 18.00 en 21.00 uur. De gelden zijn bestemd voor de school en komen ten goede aan de leerlingen. 

Marjan Leffers en Jan Boels hebben namens het team zitting in de OPA commissie.

 

Verder informatie over de commissies vindt u in de schoolgids.

Recent nieuws

Staking dinsdag 12 december

Afgelopen week heeft u bericht gehad over de op handen zijnde staking.
Inmiddels kunnen wij… Lees verder


Dinsdag 5 december 2017

Op dinsdag 5 december hebben Sint en de Zwarte Pieten een bezoek gebracht aan onze… Lees verder


Agenda

18
dec

Schoolkoor Amuze

Vandaag oefent ons schoolkoor Amuze na schooltijd. Lees verder


21
dec

Kerstviering

Bijzonderheden krijgt u via de Lindenkrabbels. Lees verder


» Meer agenda items

’n goede school maak je met elkaar