Tevredenheidsonderzoek CBS de Lindenborgh

Voor de zomer hebben we als school een ouder- leerlingen- en personeelsenquête uitgezet.

Voor ons als school is het belangrijk om te weten hoe jullie onze schoolorganisatie waarderen. De resultaten van de ouder- en leerlingenenquête hebben we voor  jullie op een rij gezet.

Waardering kon worden gegeven op een schaal van 1 tot 4. Scores beneden de 3,0 vormen voor ons een aandachtspunt.

De ouders hebben onze school gewaardeerd met een gemiddelde van 3,5. De gemiddelde waardering van de kinderen van groep 7 en 8 (van vorig schooljaar) kwam uit op een 3,1.

 Onderwerp

 

Resultaat ouders

Resultaat leerlingen groep 7/8

 Onderwijsleerproces:

 • Leefklimaat in de groep

3,4

3,0

 

 • Leerklimaat in de groep

3,6

3,0

 

 • Instructie

 

2,9

 

 • Afstemming

3,6

3,0

 

 • Leerstofaanbod

3,5

2,7

 

 • Onderwijstijd

3,4

 

 

 

 

 

 Planmatige ondersteuning:

 • Leerlingenondersteuning

3,4

 

 

 

 

 

 Schoolcultuur:

 • Leefklimaat op school

3,3

3,1

 

 • Aanvaarding

 

3,4

 Samenwerking met
 ouders:

 • Cultuur

3,5

 

 

 • Informeren

3,5

 

 

 

 

 

 Organisatiemanagement:

 • Personeel

3,7

 

 

 

 

 

 Huisvesting en 
 voorzieningen:

 • Schoolgebouw/netheid

3,5

3,1

 

 

 

 

 Imago

 • Presentatie

3,6

3,2

 

 • Resultaten onderwijs

3,7

3,6

 

 • Kinderen vinden het fijn dat ze op deze school zitten

 

3,2

 

 

 

 

 Gemiddelde waardering:

 

3,5

3,1

 Gemiddelde waardering
 ouders en kinderen

 

3.3

3,3

 

Van de ouders  hebben we 41 reacties terug ontvangen, dat is 28% van het totaal. De ouders die de vragenlijst hebben ingevuld waarderen de verschillende onderdelen als positief tot zeer positief. Daar zijn we natuurlijk blij mee. Hieruit zijn voor ons dan ook geen verdere actiepunten naar voren gekomen. Als school hadden we graag meer reacties van u ontvangen. Des te meer ouders de enquête invullen, des te betrouwbaarder de uitslag voor ons is. De ouders, die de enquête hebben ingevuld, bedanken we hartelijk voor hun tijd en moeite!

De leerlingen van groep 7 en 8 hebben de leerlingenvragenlijsten ingevuld. Zij geven aan dat ze blij zijn dat ze op de Lindenborgh zitten en ook dat ze veel leren bij ons op school. Ook vinden ze dat de leerkrachten goed kunnen uitleggen.

De volgende onderwerpen zijn n.a.v. de leerlingenenquête speerpunten voor dit schooljaar. Wat betreft het leerstofaanbod: waar mogelijk en nodig doen we aanpassingen in het leerstofaanbod en kijken we hoe we meer afwisseling kunnen aanbrengen in de werkvormen. Wat betreft de instructie: we zullen blijven werken aan het geven van een efficiënte instructie waarbij de leerlingen bewust worden gemaakt van het waarom van hetgeen ze moeten leren.

Wat goed gaat willen we vasthouden en wat te verbeteren valt, pakken we graag met elkaar aan! De uitslagen van de enquêtes zijn besproken in het team, de schoolcommissie en de MR.

Voor iedereen die meegewerkt heeft aan de enquête:

Hartelijk bedankt!

Het team van CBS ‘De Lindenborgh’.

Recent nieuws

Groep 8 op kamp in Appelscha

Groep 8 is op kamp geweest in Appelscha. Het is mede mogelijk gemaakt door Altaflex… Lees verder


Pleinfeest met circus Tadaa

Lees verder


Agenda

23
jul

Schoolvakantie

De zomervakantie duurt van 23-07 tot en met 02-09.

Het nieuwe schooljaar start op maandag… Lees verder


» Meer agenda items

’n goede school maak je met elkaar