Amuze schoolkoor

Muziek heeft een belangrijke plek binnen onze school. Er wordt dagelijks gezongen in de klas en de muziekdocent komt regelmatig langs voor de muzieklessen. Maar dat is niet alles! Op onze school hebben wij een eigen schoolkoor genaamd Amuze. Amuze verzorgt 4x per schooljaar een optreden. De optreden voor 2018-2019 zijn als volgt:

 • woe 10-10: optreden in de bieb i.h.k.v. de Kinderboekenweek
 • do 20-12: optreden i.v.m. onze Kerstviering
 • do 18-04: optreden i.v.m. onze Paasviering
 • woe 03-07: afsluitend optreden op school.

Wanneer?
Het kinderkoor repeteert op maandagmiddag van 15.45u tot 16.30u.Na schooltijd hebben de kinderen een half uurtje pauze en daana starten we met repeteren.Het koor wordt geleid door Tekke Withaar (muziekdocent en koordirigent). 

Wie mogen meedoen?
Alle kinderen van groep 4 t/m 8 zijn welkom. Het plezier in zingen staat voorop. Heeft uw kind geen of weinig ervaring met zingen, dan is dit geen probleem.

Waar zijn we mee bezig?
Vanuit de repetities wordt gewerkt aan een divers repertoire. Hierbij staat het plezier hebben in zingen voorop. De kinderen maken kennis met het zingen en op speelse wijze wordt er gewerkt aan goed stemgebruik. Er wordt toegewerkt naar een optreden. De weken ervoor repeteren we hiervoor. De repetities zijn dus niet elke maandag, maar worden in periodes verdeeld over het schooljaar.De optredens zijn soms binnen school en soms er buiten. Zo hebben we vorig jaar de kinderboekenweek in Stadskanaal muzikaal mogen openen.

Kosten?
Het koor kost € 10,00 per schooljaar.

Meedoen?
Aanmelding of verdere vragen kan via:tekkewithaar@gmail.com Natuurlijk is het ook mogelijk om vrijblijvend een repetitie bij te wonenTer voorbereiding op de optredens oefenen wij op de volgende datums:

 1. Ma 17-09
 2. Ma 24-09
 3. Ma 01-10
 4. Ma 08-10
 5. Ma 19-11
 6. Ma 26-11
 7. Ma 03-12
 8. Ma 10-12
 9. Ma 17-12
 10. Ma 18-03
 11. Ma 25-03
 12. Ma 01-04
 13. Ma 08-04
 14. Ma 15-04
 15. Ma 27-05
 16. Ma 17-06
 17. Ma 24-06
 18. Ma 01-07