Groep 5

Groep 5 krijgt les van juf Josita Piening en juf Jessica Schippers. I.v.m. ziekte van juf Schippers worden de lesgevende taken overgenomen door juf Bernet Staal.

Nieuws over Groep 5