Verkeersveiligheidslabel opnieuw toegekend

Maandag 05-11 jl. is onze school bezocht i.h.k.v. het herijken van ons label “verkeersveilige school”. Mede door de diverse verkeersactiviteiten die wij aanbieden, het feit dat wij zo gericht aandacht besteden aan de directe verkeersomgeving (denk o.a. aan berichtgeving over het parkeren bij de gele streep, het gedrag bij de brigadiers etc. en een gestructureerd lesprogramma Verkeer hebben wij het label opnieuw toegekend gekregen! Wij zijn hier enorm trots op en wij durven ook te stellen dat uw kind naar een verkeersveilige school gaat.

De leerlingenraad heeft het hernieuwde verkeersveiligheidslabel in ontvangst genomen.
Terug naar overzicht