Oud Papier actie (OPA)

Iedere eerste vrijdagavond van de maand wordt oud papier ingezameld. We zijn blij dat een groep vrijwilligers dit op zich neemt. De schoolcommissie gaat over het geld wat hiermee opgehaald wordt.

De opbrengst van de oud papier actie wordt besteed aan zaken die naar de mening van de directie en de schoolcommissie noodzakelijk zijn voor de leerlingen, maar die niet betaald worden door de overheid. Te denken valt aan een bijdrage voor de schoolreizen, projecten, extra leermiddelen/ speelmateriaal, enz. In het afgelopen schooljaar is het speeltoestel ter hoogte van de speelzaal vervangen en is er een prachtig schoolpleinfeest georganiseerd! Als u een paar keer per jaar een vrijdagavond wilt besteden voor deze oud papier actie, meldt u zich aan bij een van de contactpersonen. Zie de bijlage voor meer informatie.

Data ophalen oud papier 2021-2022:

 • Vrijdag 02-09-2021
 • Vrijdag 07-10-2022
 • Vrijdag 04-11-2022
 • Vrijdag 02-12-2022
 • Vrijdag 06-01-2023
 • Vrijdag 03-02-2023
 • Vrijdag 03-03-2023
 • Vrijdag 14-04-2023
 • Vrijdag 12-05-2023
 • Vrijdag 02-06-2023
 • Vrijdag 07-07-2023
 • Vrijdag 04-08-2023
 • Vrijdag 01-09-2023

We zoeken nog vrijwilligers! Meer info vindt u hier