Oud Papier Actie (OPA)

CBS De Lindenborgh heeft een lange traditie als het gaat om het ophalen van oud papier. Sinds jaar en dag wordt dat georganiseerd door een groep enthousiaste vrijwilligers. Het streven is dat zoveel mogelijk ouders betrokken worden bij deze actie. Het oud papier wordt iedere eerste vrijdag  van de maand op gehaald tussen 18.00u en 21.00u.

De opbrengst van de oud papier actie wordt besteed aan zaken die naar de mening van de directie en de schoolcommissie noodzakelijk zijn voor de leerlingen, maar die niet betaald worden door de overheid. Te denken valt aan een bijdrage voor de schoolreizen, projecten, extra leermiddelen/ speelmateriaal, enz. In het afgelopen schooljaar is het speeltoestel ter hoogte van de speelzaal vervangen en is er een prachtig schoolpleinfeest georganiseerd!

Iedere eerste vrijdagavond van de maand wordt oud papier ingezameld. We zijn blij dat een groep vrijwilligers dit op zich neemt. De schoolcommissie gaat over het geld wat hiermee opgehaald wordt.

Als u een paar keer per jaar een vrijdagavond wilt besteden voor deze oud papier actie, meldt u zich aan bij een van de contactpersonen. U kunt zich ook opgeven middels de brief die u van deze website kunt downloaden.

Ophaaldata 2018-2019:

Vrij 07-09-2018

Vrij 05-10-2018

Vrij 02-11-2018

Vrij 07-12-2018

Vrij 04-01-2019

Vrij 01-02-2019

Vrij 01-03-2019

Vrij 05-04-2019

Vrij 03-05-2019

Vrij 07-06-2019

Vrij 05-07-2019

Vrij 03-08-2019

Bijlagen