Schoolcommissie

De schoolcommissie bestaat ouders van onze school. Deze commissie fungeert als een klankbord voor de directie en houdt zich bezig met diverse zaken in en rond de school. In november organiseert de schoolcommissie een schoolkringvergadering waarvoor alle ouders uitgenodigd worden. In deze vergadering legt de schoolcommissie verantwoording af over de financiën van het betreffende boekjaar. De zittingsduur voor leden van de schoolcommissie is 3 jaar en men kan aan het einde van deze periode eveneens herkozen worden.

De schoolcommissie bestaat uit de volgende mensen:

Willem Akker

Esther Folkers

Jan Komies

Coba Leffers

Henk Middelkamp

Simon Mulder

Ko Munneke (voorzitter)

Kobus Zoutman

Geplaatst 6-12-2021