Schoolcommissie

De schoolcommissie bestaat ouders van onze school. Deze commissie fungeert als een klankbord voor de directie en houdt zich bezig met diverse zaken in en rond de school. In november organiseert de schoolcommissie een schoolkringvergadering waarvoor alle ouders uitgenodigd worden. In deze vergadering legt de schoolcommissie verantwoording af over de financiën van het betreffende boekjaar. De zittingsduur voor leden van de schoolcommissie is 3 jaar en men kan aan het einde van deze periode eveneens herkozen worden.

Achterste rij v.l.n.r.:       Willem Akker, Ko Munneke (voorzitter), Dirfien Leggedoor, Henrian ter Veer

Voorste rij:                    Heerko Kloosterhuis, Mariska Rolfes, Esther Folkers