Schoolcommissie

De schoolcommissie bestaat ouders van onze school. Deze commissie fungeert als een klankbord voor de directie en houdt zich bezig met diverse zaken in en rond de school. In november organiseert de schoolcommissie een schoolkringvergadering waarvoor alle ouders uitgenodigd worden. In deze vergadering legt de schoolcommissie verantwoording af over de financiƫn van het betreffende boekjaar. De zittingsduur voor leden van de schoolcommissie is 3 jaar en men kan aan het einde van deze periode eveneens herkozen worden.

N.b. mw. Dirfien Leggedoor en dhr. Kloosterhuis treden bij de algemene ledenvergadering in november officieel af. Toegetreden tot de schoolcommissie is dhr. Simon Mulder.

Achterste rij v.l.n.r.:       Willem Akker, Ko Munneke (voorzitter), Dirfien Leggedoor, Henrian ter Veer

Voorste rij:                    Heerko Kloosterhuis, Mariska Rolfes, Esther Folkers