Verkeersbrigadiers

Onze school werkt met verkeersbrigadiers. Verkeersbrigadiers zorgen voor de veiligheid van uw kind.

Verkeersbrigadiers:

 • helpen iedere dag de kinderen veilig over te steken als zij van of naar school gaan.
 • hebben een belangrijke functie in het verkeer
 • zorgen ervoor dat bestuurders hun aanwijzingen opvolgen
 • doen hun werk vrijwillig
 • zijn opgeleid door de politie en zijn daardoor wettelijk bevoegd om een stopteken te geven

De verkeersbrigadiers staan op de volgende tijden:

Floralaan:

 • 08.10u - 08.20u
 • 13.00u - 13.10u
 • 15.15u - 15.25u

Kerkstraat:          

 • 12.00u - 12.10u
 • 15.15u - 15.25u

Na de genoemde eindtijden is er geen brigadier meer en is het oversteken de verantwoordelijkheid van de ouders. 

Tot slot hebben we een dringend verzoek aan u als ouders:

 • zet uw fiets op een plek neer waar de leerlingen die uit school komen, er geen last van hebben;
 • parkeer uw auto daar, waar het is toegestaan (dus niet bij de gele streep!), zodat de straat veilig voor de leerlingen is bij het oversteken.