Tussenschoolse opvang (TSO)

Wanneer beide ouders werken, kunnen de kinderen tussen de middag gebruik maken van de TSO. Op onze school wordt de TSO georganiseerd door ouders die hiervoor een speciale cursus hebben gevolgd. Zij dragen er zorg voor dat de kinderen tussen de middag met elkaar aan tafel eten en drinken. Daarna is er gelegenheid om op het schoolplein te ontspannen of bij slecht weer in het overblijflokaal.

Ouders geven in het programma overblijvenmetedith.nl aan wanneer hun kind moet overblijven. U krijgt hiervoor een eigen inlogcode.

Aan het einde van de maand wordt een factuur opgemaakt voor het aantal keer dat een kind is overgebleven. Deze factuur wordt middels automatische incasso geïnd. Vanaf schooljaar 2019-2020 bedragen de kosten voor 5x overblijven € 6,50. De TSO is alleen bedoeld voor kinderen waarvan de ouders/verzorgers niet met hun kinderen kunnen eten tussen de middag. De leerlingen die overblijven, krijgen een glas halfvolle melk aangeboden (kosteloos). Hiermee willen wij het gezond gedrag bij onze leerlingen zoveel mogelijk stimuleren.

U kunt de TSO bereiken door te mailen naar tsolindenborgh@gmail.com

Coördinatoren TSO: Marissa Sweers (voorzitter) en Patricia Poelman (penningmeester)