Tussenschoolse opvang (TSO) – overblijven

Wanneer beide ouders werken, kunnen de kinderen tussen de middag gebruik maken van de TSO. Op onze school wordt de TSO georganiseerd door ouders, zij zorgen ervoor dat de kinderen tussen de middag met elkaar aan tafel eten en drinken. Daarna is er gelegenheid om op het schoolplein te ontspannen of bij slecht weer in het overblijflokaal.

De TSO is alleen bedoeld voor kinderen waarvan de ouders/verzorgers niet met hun kinderen kunnen eten tussen de middag.

De registratie en facturering van de overblijf wordt uitbesteed aan ‘Overblijven met Edith’, een online systeem voor de tussenschoolse opvang. Dit systeem heeft niet alleen voordelen voor de directie en de overblijfkrachten die verantwoordelijk zijn voor het overblijven, maar ook voor u als ouder/verzorger.

U kunt als ouder/verzorger de overblijfmomenten van uw kind eenvoudig en flexibel bepalen, 24 uur per dag en 7 dagen per week. U kunt iedere dag tot 11.30 uur uw kind aan- of afmelden voor het overblijven van die dag. Is uw kind niet tijdig afgemeld, dan ontvangt u hiervoor wel een factuur. Het aantal kinderen bepaalt hoeveel overblijfkrachten er ingezet moeten worden. Aan- of aanmelden kan eenvoudig via de computer op www.overblijvenmetedith.nl

Of via de mobiele site voor de smartphone of tablet op mobiel.overblijvenmetedith.nl

U betaalt maandelijks achteraf voor de afgenomen overblijfmomenten, ná ontvangst van een gespecificeerde factuur. Bij het aanmelden kunt u een machtiging aanmaken  en digitaal ondertekenen. De betaling gaat per automatische incasso direct aan de overblijf-administratie van CBS de Lindenborgh. Deze betaling zal plaatsvinden rond de 25ste van de daaropvolgende maand.

De overblijfkrachten krijgen beter inzicht in de aanwezigheid van uw kind en kunnen snel maatregelen treffen als dat nodig is. Bijzonderheden zoals medicatie of dieet kunnen ook digitaal worden opgeslagen en op deze manier kunnen specifieke aandachtspunten goed worden nageleefd. Deze gegevens voert u als ouder/verzorger zelf in het systeem in.

Om het systeem optimaal te kunnen laten functioneren, is het noodzakelijk dat iedereen zich inschrijft in het systeem, ook wanneer u uw kind slechts incidenteel gebruik laat maken van de overblijf. Wij verzoeken u vriendelijk om dit zo spoedig mogelijk te doen.

Mocht u vragen hebben, kunt u mailen naar tsolindenborgh@gmail.com

Met vriendelijke groet,

Marieke van de Bovenkamp

TSO administrator