Agenda

Geplande activiteiten voor de komende periode:

Herfstvakantie


Herfstvakantie


Herfstvakantie


Herfstvakantie


Herfstvakantie


Hoofdluiscontrole


Kerstvakantie


Dankdag


OPA (Oud Papier Actie)


MR-vergadering


Sint Maarten


Lindenkrabbels 4


Intocht Sinterklaas Musselkanaal


OPA (Oud Papier Actie)


Studiedag – Alle kinderen vrij


Kerstviering, school uit om 12.00


Kerstvakantie


Kerstvakantie


Kerstvakantie


Kerstvakantie


Kerstvakantie


Kerstvakantie


Kerstvakantie


Kerstvakantie


Kerstvakantie


Kerstvakantie


Kerstvakantie


Kerstvakantie


OPA (Oud Papier Actie)


Kerstvakantie


Kerstvakantie


Hoofdluiscontrole


Lindenkrabbels 6


Openen Parro vanaf 16.00 uur


MR-vergadering


Sluiten Parro 16.00 uur


Lindenkrabbels 7


OPA (Oud Papier Actie)


Studiedag (alle leerlingen vrij)


Sport- en speldag (afwijkende lestijden)


Voorjaarsvakantie


Voorjaarsvakantie


Voorjaarsvakantie


Voorjaarsvakantie


Voorjaarsvakantie


Hoofdluiscontrole


Lindenkrabbels 8


OPA (Oud Papier Actie)


Biddag


Personeelsdag Perspectief (alle leerlingen vrij)


Lindenkrabbels 9


Open dag


Schoolfotograaf


MR-vergadering


OPA (Oud Papier Actie)


Paasviering (alle leerlingen om 12.00 uur vrij)


Studiedag (alle leerlingen vrij)


Goede Vrijdag (school gesloten)


Eerste Paasdag


Tweede Paasdag


Tussentijdse contactmomenten (op verzoek van de leerkracht)


Tussentijdse contactmomenten (op verzoek van de leerkracht)


Tussentijdse contactmomenten (op verzoek van de leerkracht)


Koningsspelen


Tussentijdse contactmomenten (op verzoek van de leerkracht)


Tussentijdse contactmomenten (op verzoek van de leerkracht)


Koningsdag (school gesloten)


Tussentijdse contactmomenten (op verzoek van de leerkracht)


Tussentijdse contactmomenten (op verzoek van de leerkracht)


Meivakantie (30 april t/m 8 mei)


Meivakantie (30 april t/m 8 mei)


Meivakantie (30 april t/m 8 mei)


Meivakantie (30 april t/m 8 mei)


Meivakantie (30 april t/m 8 mei)


Nationale dodenherdenking


Meivakantie (30 april t/m 8 mei)


Bevrijdingsdag


Meivakantie (30 april t/m 8 mei)


OPA (Oud Papier Actie)


Moederdag


Hooofdluiscontrole


Lindenkrabbels 11


Studiedag (alle leerlingen vrij)


Hemelvaartsdag


School dicht


OPA (Oud Papier Actie)


Eerste Pinksterdag


Tweede Pinksterdag


Studiedag (alle leerlingen vrij)


Lindenkrabbels 12


Vaderdag


Parro open 16.00 uur


Parro sluiten 16.00 uur


Schoonmaakavond groep 1/2/3


Contactmomenten (27 juni tot 8 juli)


Contactmomenten (27 juni tot 8 juli)


Contactmomenten (27 juni tot 8 juli)


Contactmomenten (27 juni tot 8 juli)


Contactmomenten (27 juni tot 8 juli)


OPA (Oud Papier Actie)


Contactmomenten (27 juni tot 8 juli)


Contactmomenten (27 juni tot 8 juli)


Contactmomenten (27 juni tot 8 juli)


Contactmomenten (27 juni tot 8 juli)


Afscheidsavond groep 8


Kamp groep 8


Kamp groep 8


Kamp groep 8


Groep 8 vrij


Groep 8 vrij, groep 1 t/m 7 om 12.00 uur vakantie


Zomervakantie 16 juli t/m 28 augustus


OPA (Oud Papier Actie)


Zomervakantie 16 juli t/m 28 augustus


Start schooljaar 2022-2023