Agenda

Geplande activiteiten voor de komende periode:

Openen Parro vanaf 16.00 uur


MR-vergadering


Sluiten Parro 16.00 uur


Lindenkrabbels 7


OPA (Oud Papier Actie)


Lindenkrabbels 7


Studiedag (alle leerlingen vrij)


Sport- en speldag (afwijkende lestijden)


Voorjaarsvakantie


Voorjaarsvakantie


Voorjaarsvakantie


Voorjaarsvakantie


Voorjaarsvakantie


Hoofdluiscontrole


Lindenkrabbels 8


OPA (Oud Papier Actie)


Lindenkrabbels 8


Biddag


Personeelsdag Perspectief (alle leerlingen vrij)


Lindenkrabbels 9


Lindenkrabbels 9


Open dag


Schoolfotograaf


MR-vergadering


OPA (Oud Papier Actie)


Paasviering (alle leerlingen om 12.00 uur vrij)


Studiedag (alle leerlingen vrij)


Goede Vrijdag (school gesloten)


Lindenkrabbels 10


Eerste Paasdag


Tweede Paasdag


Tussentijdse contactmomenten (op verzoek van de leerkracht)


Tussentijdse contactmomenten (op verzoek van de leerkracht)


Tussentijdse contactmomenten (op verzoek van de leerkracht)


Koningsspelen


Tussentijdse contactmomenten (op verzoek van de leerkracht)


Tussentijdse contactmomenten (op verzoek van de leerkracht)


Koningsdag (school gesloten)


Tussentijdse contactmomenten (op verzoek van de leerkracht)


Tussentijdse contactmomenten (op verzoek van de leerkracht)


Meivakantie (30 april t/m 8 mei)


Meivakantie (30 april t/m 8 mei)


Meivakantie (30 april t/m 8 mei)


Meivakantie (30 april t/m 8 mei)


Meivakantie (30 april t/m 8 mei)


Nationale dodenherdenking


Meivakantie (30 april t/m 8 mei)


Bevrijdingsdag


Meivakantie (30 april t/m 8 mei)


OPA (Oud Papier Actie)


Moederdag


Hooofdluiscontrole


Lindenkrabbels 11


Lindenkrabbels 11


Studiedag (alle leerlingen vrij)


Hemelvaartsdag


School dicht


OPA (Oud Papier Actie)


Eerste Pinksterdag


Tweede Pinksterdag


Studiedag (alle leerlingen vrij)


Lindenkrabbels 12


Lindenkrabbels 12


Vaderdag


Parro open 16.00 uur


Parro sluiten 16.00 uur


Schoonmaakavond groep 1/2/3


Contactmomenten (27 juni tot 8 juli)


Contactmomenten (27 juni tot 8 juli)


Contactmomenten (27 juni tot 8 juli)


Contactmomenten (27 juni tot 8 juli)


Contactmomenten (27 juni tot 8 juli)


OPA (Oud Papier Actie)


Lindenkrabbels 13


Contactmomenten (27 juni tot 8 juli)


Contactmomenten (27 juni tot 8 juli)


Contactmomenten (27 juni tot 8 juli)


Contactmomenten (27 juni tot 8 juli)


Afscheidsavond groep 8


Kamp groep 8


Kamp groep 8


Kamp groep 8


Groep 8 vrij


Lindenkrabbels 14


Groep 8 vrij, groep 1 t/m 7 om 12.00 uur vakantie


Zomervakantie 16 juli t/m 28 augustus


OPA (Oud Papier Actie)


Zomervakantie 16 juli t/m 28 augustus


Start schooljaar 2022-2023