Tevredenheidsonderzoek

Voor de zomer hebben we als school een ouder- leerlingen- en personeelsenquête uitgezet.

Voor ons als school is het belangrijk om te weten hoe jullie onze schoolorganisatie waarderen. De resultaten van de ouder- en leerlingenenquête hebben we voor  jullie als bijlagen bijgevoegd.

Waardering kon worden gegeven op een schaal van 1 tot 4. Scores beneden de 3,0 vormen voor ons een aandachtspunt.

Wat goed gaat willen we vasthouden en wat te verbeteren valt, pakken we graag met elkaar aan! De uitslagen van de enquêtes zijn besproken in het team, de schoolcommissie en de MR.

Voor iedereen die meegewerkt heeft aan de enquête:

Hartelijk bedankt!

Het team van CBS ‘De Lindenborgh’.