Groep 2

Groep 2 krijgt les van juf Marieke Wever, juf Lianne Raveling (Leraar in Opleiding) en juf Anita Gashi (onderwijsassistent met lesbevoegdheid).