Leerlingenraad

Sinds schooljaar 2018-2019 hebben wij een leerlingenraad. In deze raad zitten vertegenwoordigers uit de groepen 5, 6, 7 en 8. De leerlingen kunnen op deze manier meedenken over wat in en rond de school speelt. De leerlingenraad komt elke 6 weken bij elkaar. In de Lindenkrabbels doen wij uitgebreid verslag van onze vergaderingen en uiteraard kunt u de notulen hieronder teruglezen. We publiceren alleen de notulen van het huidige schooljaar.

De leerlingenraad vergadert op:

  • di 01-10-2019
  • di 12-11-2019
  • di 17-12-2019
  • di 11-02-2019
  • di 07-04-2020
  • di 09-06-2020

Bijlagen

01. Agenda lln.raad 01-10-2019