Leerlingenraad

Op onze school hebben wij een leerlingenraad. In deze raad zitten vertegenwoordigers uit de groepen 5, 6, 7 en 8. De leerlingen kunnen op deze manier meedenken over wat in en rond de school speelt. De leerlingenraad komt elke 6 weken bij elkaar. In de Lindenkrabbels doen wij uitgebreid verslag van onze vergaderingen en uiteraard kunt u de notulen hieronder teruglezen. We publiceren alleen de notulen van het huidige schooljaar.

De leerlingenraad vergadert op:

Bijlagen