Visie

Op ons schoolplein staan drie Lindebomen. ‘Borgh’ doet ons denken aan geborgenheid, wat wil zeggen dat je je veilig voelt en op je gemak bent. De naam De Lindenborgh is op deze manier tot stand gekomen.

Samen groeien

Samen groeien staat symbool voor de ontdekkingsreis van leren, opvoeden, ontwikkelen en groeien. Deze reis houdt niet op na de basisschoolperiode, maar in deze periode wordt wel het fundament gelegd tot…! Ouders, leerlingen en leerkrachten hebben hier allemaal een aandeel in.

Onze missie

De Lindenborgh is een open protestants christelijke basisschool waar we respect, zorg en aandacht voor elkaar en de wereld om ons heen belangrijk vinden. Daarbij is de Bijbel ons uitgangspunt. Op onze school willen wij ieder kind zo optimaal mogelijk begeleiden in het  leerproces. In een veilige en vertrouwde omgeving bereiden wij, samen met de ouders, onze leerlingen voor op de dag van morgen.

Onze visie

Wij hebben de visie op onderwijs verwoord in ons logo met de 3 Lindebomen. Deze bomen staan centraal voor onze kernwaarden:

  1. Pedagogisch klimaat
  2. Leerproces van het kind
  3. Toekomstgericht

Elke kernwaarde heeft zijn eigen begrippen die hierbij van toepassing zijn voor ons onderwijs. De blaadjes die nog niet zijn ingevuld, symboliseren de toekomst die voor ons ligt.

Bijlagen