Schoolondersteuningsprofiel

Bijlagen

Iedere school publiceert op haar website de laatste versie van het schoolondersteuningsprofiel. Hierin schrijft de school hoe zij leerlingen met een extra ondersteuningsbehoefte probeert zo passend mogelijk te begeleiden. De meest recente versie treft u hier aan.