Passend onderwijs

Per 1 augustus 2014 moet iedere school passend onderwijs bieden. Dit betekent dat iedere school het onderwijs moet laten aansluiten op de mogelijkheden van elke leerling. Soms moet er daarom gezocht worden naar aanvullende ondersteuning. Die ondersteuning kan bestaan uit een arrangement op de school waar de leerling is geplaatst, of uitlopen op het zoeken naar een setting waarin het kind op zijn plaats is. Het belang van het kind staat bij Scholengroep Perspectief op de eerste plaats. Onze scholengroep heeft het beleid op Passend Onderwijs verwoord in een apart beleidsdocument.

Bijlagen