Groep 3

Groep 3 krijgt les van juf Margriet Fennema, juf Marieke Wever en juf Anita Gashi (onderwijsassistent met lesbevoegdheid).