Kwaliteit van de school

We vinden het erg belangrijk dat we een school zijn die kwaliteit levert. Kinderen hebben recht op goed onderwijs en veiligheid in de school. Zij willen zich gezien en thuis voelen in een klimaat waarin zij zich goed kunnen ontwikkelen en uitgedaagd worden optimaal te groeien. Zij moeten op de eerste plaats ook veel leren en zich ontwikkelen tot volwaardig deelnemer in onze samenleving.

Ouders moeten er van op aan kunnen dat de school goed functioneert en goed onderwijs levert. Zij moeten met hun vragen en overwegingen gehoor kunnen vinden bij de school. Ouders moeten zich thuis voelen in de school en worden gezien als partner in de gezamenlijke verantwoordelijkheid voor de ontwikkeling en opvoeding van onze kinderen.

Leerkrachten willen zich volledig kunnen richten op hun werk en de leerlingen optimaal kunnen uitdagen om te komen tot de beste ontwikkeling. Het team wil optimaal kunnen samenwerken met alle betrokkenen en worden uitgedaagd het beste uit zichzelf te halen. Ze willen met goede en moderne methodes en gedragen ontwikkelingslijnen.

Kortom: We willen gewoon een goede en fijne school zijn voor leerlingen, ouders, teamleden.

We laten elke paar jaar een kwaliteitsonderzoek uitvoeren, een audit. Op basis van de maatstaven die de Inspectie van het Onderwijs hanteert, wordt dan “de maat genomen”.

Hieronder staan de samenvatting van ons laatste kwaliteitsonderzoek in april 2023.