Brede school Musselkanaal

CBS de Lindenborgh maakt onderdeel uit van de Brede School Musselkanaal.

De afgelopen jaren hoor je er steeds meer over en worden er ook steeds meer van opgericht: Brede scholen. Wat is nou precies een Brede school? Het antwoord daarop is lastig te geven, omdat elke Brede School zijn eigen invulling geeft aan het concept Brede School.

In het algemeen kun je wel stellen dat een Brede School erop gericht is dat verschillende partijen samenwerken binnen 1 gebouw om zo de ontwikkelingskansen van alle kinderen te vergroten. In het geval van onze brede school is het zo dat we niet in 1 gebouw zitten. De 3 scholen die deelnemen aan de brede school Musselkanaal zijn: Openbare Basisschool (OBS) De Musselhorst, Rooms-Katholieke Basisschool (RKBS) Sint Antonius en Christelijke Basisschool (CBS) De Lindenborgh. Daarnaast nemen Peuterspeelzaal Drie Turven Hoog , Noorderpoort De Bibliotheek,  Kunstenschool Zuid-Groningen, Kinderopvang Speelhoukje,  Welstad en GGD Groningen

We gaan ervanuit dat kinderen zich ook ontwikkelen buiten de schoollessen om. Denk dan bijvoorbeeld aan sport, maar ook voeding is bijvoorbeeld erg belangrijk voor een gezonde ontwikkeling. Het creëren van Brede Scholen draagt bij aan het tegengaan van sociale ongelijkheid en achterstand. Alle kinderen krijgen door het opzetten van een Brede Buurtschool gelijke kansen.

Naast de reguliere activiteiten op school nemen alle leerlingen ook deel aan diverse brede school activiteiten. Denk dan aan sportlessen of muziekles, theater, projecten zoals “gezonde voeding”.

Brede Scholen ontvangen subsidie om deze vorm van onderwijs aan te kunnen bieden. Naast de verrijking met buitenschoolse activiteiten is er ook een nauwe samenwerking met organisaties die toezien op de gezondheid en het welzijn van de leerlingen. Denk dan bijvoorbeeld aan het consultatiebureau wat ook in het schoolgebouw gevestigd kan zijn. Dit maakt de communicatielijnen korter en vergroot de kans aanzienlijk om handelingsgericht te kunnen werken en zo aan alle leerlingen passend onderwijs te kunnen bieden.

Geplaatst 6-12-2021