Activiteitencommissie

De activiteitencommissie is samengesteld uit ouders en teamleden. De leden van de activiteitencommissie worden voor drie jaar gekozen en zijn daarna nog een keer herkiesbaar.

De taak van de activiteitencommissie is het verlenen van medewerking aan binnen- en buitenschoolse activiteiten. Enkele voorbeelden zijn: de vieringen, sportdagen, contactavonden, schoolreizen, schoolfeesten, schoolontbijt etc.