Medezeggenschapsraad

Een van de belangrijkste bepalingen van de wet Medezeggenschap is, dat iedere school een medezeggenschapsraad moet hebben. In deze raad zitten vertegenwoordigers van de ouders en van het team. De raad bespreekt allerlei zaken en adviseert en beslist mee over de gang van zaken op school. De mate waarin dat gebeurt staat in een overeenkomst die de raad en het schoolbestuur met elkaar hebben gesloten. Dit reglement ligt ter inzage op school. De periode voor een MR-lid is 3 jaar. Na deze periode kan een MR-lid zich herkiesbaar stellen.

De leden van de medezeggenschapraad zijn:

  • Namens de ouders: de heer Henk Middelkamp en de heer Kobus Zoutman
  • Namens het team: Mevrouw Margriet Fennema en mevrouw Gea Lubbers

De directeur van de school, de heer Jack Lubberman, neemt als adviseur deel aan de vergaderingen van de medezeggenschapsraad.

De geplande data van de MR-vergaderingen in het huidig schooljaar:

  • 2-9-2021
  • 10-11-2021
  • 27-1-2022
  • 7-4-2022
  • 19-5-2022
  • 7-7-2022

Geplaatst 6-12-2021

De MR per 2020-2021.
V.l.n.r. Kobus Zoutman (ouder), Henk Middelkamp (ouder), juf Gea Lubbers,
juf Margriet Fennema