Verkeersbrigadiers

Onze school werkt met verkeersbrigadiers. De verkeersbrigadiers staan op de volgende tijden om uw kind veilig te helpen oversteken:

Floralaan:         
08.10u-08.20u                             
13.00u-13.10u           15.15u-15.25u

Kerkstraat:     
12.00u-12.10u           15.15u-15.25u

Na de genoemde eindtijden is er geen brigadier meer en is het oversteken de verantwoordelijkheid van de ouders.

Verder hebben we een dringend verzoek aan u als ouders:

  • zet uw fiets op een plek neer waar de leerlingen die uit school komen, er geen last van hebben;
  • parkeer uw auto daar, waar het is toegestaan (dus niet bij de gele streep!), zodat de straat veilig voor de leerlingen is bij het oversteken.

Coördinator verkeersbrigadiers: mw. Monica Veldman, 06-83338005